Pages

Monday, February 4, 2013

Imaam Ahmed bin Muhammad bin Hanbal

Name: Imaam Ahmed bin Muhammad bin Hanbal bin Hilaal bin Asad ash-Shaybaani, Abu Abdullah al-Baghdaadi al-Marwazi

Birth: 164 H in Baghdaad

Tabaqah: 10 - From the Major narrator among those who took from Taba Taabi'een

Death: 241 H

Narrated by: Bukhaari - Muslim - Abu Dawood - Tirmidhi - Nasaa'ee - Ibn Maajah

Teachers: Ismaa'eel bin Ulayyah, Hammaad bin Usaamah, Sufyaan bin Uyaynah, Abu Nu'aym al-Fadl bin Dukayn, Qutaybah bin Sa'eed, Muhammad bin Idrees ash-Shaafi'ee, Wakee' bin al-Jarraah, Yahya bin Sa'eed al-Qattaan, Aa'idh bin Habeeb bin al-Malaah,  Abdul Majeed bin Abdul Azeez bin Abi Rawwaad, Ali bin al-Ja'd Abu al-Hasan al-Baghdaadi, Muhammad bin al-Fadl as-Sadoosi, Yahya bin Ma'een bin Awn Abu Zakariyyah al-Baghdaadi and many others,

Students: Al-Bukhaari, Muslim, Abu Dawood, Ishaaq bin Mansoor al-Kausaj, Hanbal bin Ishaaq bin Hanbal, Saalih bin Ahmed bin Muhammad bin Hanbal, Abbaas bin Muhammad ad-Dauri, Abduallah bin Ahmed bin Muhammad bin Hanbal, Abu Zur'ah ar-Raazi, Uthmaan bin Sa'eed ad-Daarimi, Abu Haatim ar-Raazi, Ya'qoob bin Sufyaan al-Faarsi, Ya'qoob bin Shaybah as-Sadoosi, and many others.

Status: Imaam Thiqah Haafidh Faqeeh Hujjah - The founder of Hanbali Madhab

Download Link: http://199.91.153.227/h25jfbibfq0g/b0ov5338d2a71rq/Imaam+Ahmed+bin+Hanbal+in+light+of+the+Muhadditheen.pdf

Archives: http://ia601504.us.archive.org/17/items/StatusOfImaamAhmedAccordingToTheMuhadditheen/ImaamAhmedBinHanbalInLightOfTheMuhadditheen.pdf

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. salam alekom brother.plz send this book as a word file to me.i am not able to tanslate and edit this book into my language.this is my email send this book to my email: abubakribnkuhafa@gmail.com.jazakallahu khairan

    ReplyDelete