Pages

Friday, January 25, 2013

Ali bin Amr bin Sahl, Abu al-Hasan al-Hareeri
Name:

علي بن عمرو بن سهل بن حبيب بن خلاد بن حماد بن إبراهيم بن نزار بن حاتم أبو الحسن السلمي الحريري البغدادي

Ali bin Amr bin Sahl bin Habeeb bin Khallaad bin Hammaad bin Ibraaheem bin Nazaar bin Haatim, Abu al-Hasan as-Sulami al-Hareeri al-Baghdaadi

Tabaqah: 16

Death: 380

Teachers: Abu al-Hasan Ahmed bin Umayr bin Josa, Ahmed bin Ishaaq bin Bahlaul, Abu al-Hasan Muhammad bin Ahmed bin Ammaarah, Saa’id bin Abdur Rahmaan, Sa’eed bin Abdul Azeez, Sulemaan bin Muhammad al-Khazaa’ee, Abu Aroobah al-Harraani, Ali bin Muhammad bin Ka’s an-Nakha’ee, Muhammad bin Abdullah bin Abd us-Salaam famous as Makhool al-Bayrooti, Muhammad bin al-Qaasim bin Zakariyyah al-Muhaarbi and others.

Students: Abu Bakr bin Shaazaan, Abu al-Qaasim Ali bin Muhsin at-Tanookhi, Abu al-Hasan bin Quzwayni, Abu Bakr Muhammad bin Ahmed bin as-Siyaad, Abu Muhammad al-Hasan bin Muhammad al-Khallaal, Abu Bakr al-Barqaani, and others.

Status: Thiqah

Opinions of Ahl ul-Jarh wat Ta’deel:

1-    Muhammad bin Abi al-Fawaaris said: “Ali bin Amr al-Hareeri is Jameel ul-Amr, Thiqah Mastoor, Hasan ul-Madhab”
[Taareekh Baghdaad: 12/22 T. 6384, Chain Saheeh]

2-    Ahmed bin Muhammad al-Ateeqi said: “He is Thiqah”
[Taareekh Baghdaad: 12/22 T. 6383, Chain Saheeh]

3-    Haafidh Ibn al-Jawzee said: “He is Thiqah”
[Al-Muntazim: 14/346]

No comments:

Post a Comment